Performance:

Pullups 3×10

800m Run

40 V-Ups

20 Med-Ball Cleans (20/14)

10 C2B Pullups

20 Med-Ball Cleans (20/14)

40 V-Ups

800m Run

Fitness:

Pullups 3×5

600m Run

40 Situps

20 Med-Ball Cleans (20/14)

10 Pullups

20 Med-Ball Cleans (20/14)

40 Situps

600m Run